کارشناسی ارشد و دکترای صنایع غذایی

مشاوره
دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1396

انتخاب رشته کارشناسی ارشد و دکترا-راه ارتباطی ویژه!

جهت انتخاب رشته، در کنکور ارشد و دکترا، مشاوره درسی, رفع اشکال و... 

مشورت ( نه انجام) پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه و ...

با این شماره می توانید تماس بگیرید:


١٠٠٠-٩٠٧-٩٠٩


                                                 کد مشاور: ٨٨١٩١