کارشناسی ارشد و دکترای صنایع غذایی

مشاوره
پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1395

درصد های شاگرد خوبم هانیه رتبه یک ارشد آزاد و سراسری

درصد های شاگرد خوبم هانیه رتبه یک ارشد آزاد و سراسری!

به ترازش توجه کنید !

هانیه دوتا رکورد ثبت کرده : 

اول  اینکه من یادم نمی یاد کسی تا حالا تونسته باشه هم آزاد و هم سراسری رتبه یک آورده باشه 

دوم اینکه این تراز بالاترین ترازیه که من به چشم دیدم اگر کسی تراز بالاتری سراغ داره با ذکر سند اعلام کنه !