کارشناسی ارشد و دکترای صنایع غذایی

مشاوره
جمعه 4 دی‌ماه سال 1394

دوستانی که ارشد آزاد ثبت نام کرده اند و درس نمی خوانند :

عزیزان ، ممکن است بدون درس خواندن قبول شوید ، ولی مطمئن باشید در واحدهای درجه یک جایی پیدا نمی کنید .

برای رتبه های خوب و دانشگاههای خوب باید درس خواند!