کارشناسی ارشد و دکترای صنایع غذایی

مشاوره
دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1394

مشاوره ارشد صنایع غذایی - رتبه ٢٥

شیمی 58درصد-
میکروب65درصد 
تکنو58درصد 
اصول 35درصد
زبان 10درصد 
ریاضی سفید


رتبه ٢٥ سراسری ٩٤